blog keyvisual

Se izpahi rame po operaciji lahko ponavljajo: dolgoročne raziskave temu potrjujejo

mag. Martin Mikek, dr. med. /  04.11.2022

Izpah rame je razmeroma pogosta poškodba, največkrat povezana z udejstvovanjem pri kontaktnih športih in adrenalinskih aktivnostih. Izpahi ramenskega sklepa se pojavljajo v vseh starostnih obdobjih. Daleč najpogostejši so pri najstnikih in mladih odraslih.

Edino učinkovito zdravljenje ponavljajočih izpahov je operativna stabilizacija ramena. Prevladujoča kirurška metoda za operacijo nestabilnosti rame je zadnji dve desetletji artroskopska operacija po Bankartu. Gre za minimalno invaziven endoskopski poseg pri katerem na sprednji rob sklepne površine lopatice nazaj pričvrstimo sklepno ovojnico in labrum. Slednje je meniskusu podobna hrustančna struktura, ki poglablja sklepno površino lopatice in prispeva k stabilnosti ramenskega sklepa.

Mnoge raziskave uspešnosti artroskopske stabilizacije po Bankartu so pokazale odlične funkcionalne rezultate povrnitve stabilnosti ramena in vrnitve v športno aktivnost. Na problem ponovitve izpahov so pričele opozarjati šele dolgoročne študije. Sledenje pacientov na obdobje deset let in več je postopno pričelo risati drugačno sliko o rezultatih artroskopske stabilizacije rame po Bankartu.

Dolgoročne raziskave kažejo, da imajo razmeroma visoko tveganje za ponovitev izpahov po artroskopski operaciji po Bankartu mlajjši od 30 let in tisti, ki so pri izpahu ob okvari labruma in sklepne ovojnice, utrpeli tudi kostno poškodbo sklepa. Proučevanje pogostosti z izpahi povezanih kostnih poškodb na nadlaktnici in sklepni površini lopatice, je razkrilo, da so te precej pogostejše kot smo predvidevali. Po različnih podatkih so kostne poškodbe sklepnih površin prisotne pri 40% - 50% pacientov po prvem izpahu in pri preko 80% pacientov po drugem izpahu. Biomehanične raziskave so pokazale, da že odkruški sklepne površine velikosti dveh do treh milimetrov, močno povečajo tveganje za ponovitev izpahov po operaciji. Po drugem izpahu ima kostno okvaro takšne velikosti že približno četrtina pacientov. Dolgoročno slabo zanesljivost artroskopske stabilizacije po Bankartu pri tvegani populaciji kot so najstniki, nazorno prikazuje podatek nedavne raziskave, da je v skupini pacientov s povprečno starostjo 16 let ob prvem izpahu, v obdobju spremljanja 12 let, ponoven izpah utrpelo kar 57% pacientov.

Nova spoznanja o dejavnikih tveganja za ponovitev izpahov po operaciji so prispevala k oblikovanju novih kriterijev in pristopov pri izbiri metode operativne stabilizacije. Vzporedno s tem so se razvijale učinkovitejše minimalno invazivne operativne tehnike, ki omogočajo popravo kostnih okvar sklepa in tako bistveno zmanjšajo tveganje za ponovitev izpahov po operaciji. Kot najuspešnejša tehnika za dolgoročno preprečitev ponovitve izpahov, se je izkazala operacija po Latarjetu. Gre za klasično operacijo, kjer s premikom dela kostnega tkiva lopatice popravimo kostno okvaro in biomehanično povečamo stabilnost sklepa. Minimalno invazivna artroskopska tehnika operacije po Latarjetu velja za najprimernejšo rešitev za stabilizacijo rame pri mladih in vseh s povečanim tveganjem za ponovitev izpahov. V Artrosu se ponašamo s tem, da smo kot prvi to operativno tehniko prenesli v klinično prakso v Sloveniji.

Link title

Aljaž Sedej, reševanje komolca v kimonu

Aljaž Sedej

/izjava-jure-franko

Jure Franko, konec bolečin v kolenu

Jure Franko

Sodelujemo z zdravstvenimi zavarovalnicami:

triglav allianz vzajemna merkur generali prva zdravstvena asistenca TBS team 24 Zavarovalnica Sava
Naročite se na pregled

Za uspeh zdravljenja je ključno pravočasno ukrepanje in prava diagnoza. Naročite se na pregled pri naših specialistih.

Naročite se